Список научных работ ст. н. сотр., канд.биол. наук Яремченко О.А. , опубликованные в 2001-2005 годах

 1. Яремченко О.А., Ткаченко П.В. Збереження біорізноманіття, комплексне раціональне використання та відновлення традиційних видів ремесел шляхом відновлення старих зв"язків прісних озер з Дніпро-Бузьким лиманом // ІВА бюлетень. - Київ: Вид. УТОП, 2002. - Вересень. - С. 8-10.
  2. Яремченко О.А., Ардамацька Т.Б. Урочище "Кардашинські болота" - унікальний природний комплекс пониззя Дніпра // ІВА бюлетень - Київ: Вид. УТОП, 2002. - Листопад. - С.6-7.
  3. Яремченко О.А. ІВА 440 "Кардашинські болота"// Націон. доповідь про стан ІВА територій України. - Київ: Вид.УТОП, 2002. - С.23.
  4. Яремченко О.А. Експансія гаги звичайної (Somateria mollissima) в Північно-Західному Причорномор"ї // Мат. 8 наради орнітологів Західної України. - Львів, 2002. - С.23-24.
  5. Яремченко О.А. О миграционных формированиях птиц в приморской степи Черноморского заповедника // Мат. конф. к 80-летию Каневского зап-ка. - Канев, 2003. - С. 56-58.
  6. Yaremchenko O. A. Settlment of Cormorant jn the island orlov of the Black Sea Biosphere Reserve// 6th International Conference on Cormorants., Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group. - Odessa, Ukraina, 2003. - P. 96-98.
  7. Уманец О.Ю., Яремченко О.А. Урочище "Бобровое озеро" в дельте Днепра и проблемы его сохранения // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. - Херсон, 2005. - Вип.6 - С.186-190.
Hosted by uCoz